HOTLINE: (028)39201506
lấn chiếm 

NỘI DUNG (28/03/2024 - 06:33)

để hàng hóa không đi lại được

TRẢ LỜI (08/04/2024 - 10:10)

Ngày 28/3/2024, Tổ TTĐT phường Cầu Kho đã có buổi làm việc tại địa chỉ số 345/74A ghi nhận hộ gia đình có để nhiều thùng hàng lấn chiếm lối đi. Tổ TTĐT phường nhắc nhở hộ dân để hàng hóa gọn vào trong nhà không để lấn chiếm lối đi và ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Hộ 345/74A cam kết thực hiện theo yêu cầu của Tổ TTĐT. Tổ TTĐT phường sẽ duy trì kiểm tra nhắc nhở các hộ dân về việc để hàng hóa vậy dụng không ảnh hưởng đến lối đi chung

 

Ủy ban nhân dân Phường Phường Cầu Kho luôn mong muốn nhận được sự đóng góp để xây dựng Phường Phường Cầu Kho ngày càng văn minh, hiện đại. Quý khách có hài lòng với nội dung trả lời của chúng tôi không?

Tốt
Bình thường
Kém
- Ý kiến khác (Những nhận xét có ích thường dài từ 100 ký tự trở lên):
- Họ tên:
- Điện thoại:
- Email:

(Việc cung cấp thông tin email, số điện thoại phục vụ cho việc gửi phản hồi kết quả xử lý phản ánh)