HOTLINE: (028)39201506
Địa chính Phường Cầu Kho và chủ đầu tư nhà 55/6 Trần Đình Xu công khai giấy phép không có chữ ký, con dấu , dấu giáp lai của cơ quan nhà nước tại công trình. 

NỘI DUNG (21/08/2023 - 18:28)

Chủ đầu tư nhà 55/6 trần đình xu phường cầu kho quận 1, công khai giấy phép xây dựng không chữ ký của cán bộ nhà nước , không đóng dấu, không giáp lai , đã có sự kiểm tra của cán bộ phường. Vậy cán bộ phường chấp nhận loại giấy tờ này?

TRẢ LỜI (31/08/2023 - 16:01)

Qua kiểm tra ghi nhận nhà 55/6 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, Quận 1 xây dựng theo Giấy phép xây dựng số 331/GPXD ngày 28/8/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc cấp giấy phép xây dựng cho ông Huỳnh Bá Long- Tăng Tuyết Phương.

Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho thông tin đến Ông/bà được biết

Ủy ban nhân dân Phường Phường Cầu Kho luôn mong muốn nhận được sự đóng góp để xây dựng Phường Phường Cầu Kho ngày càng văn minh, hiện đại. Quý khách có hài lòng với nội dung trả lời của chúng tôi không?

Tốt
Bình thường
Kém
- Ý kiến khác (Những nhận xét có ích thường dài từ 100 ký tự trở lên):
- Họ tên:
- Điện thoại:
- Email:

(Việc cung cấp thông tin email, số điện thoại phục vụ cho việc gửi phản hồi kết quả xử lý phản ánh)